Komisja Europejska musi teraz przygotować nową inicjatywę w tym zakresie.
Projekt zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności odnośnie do wykazu oświadczeń żywieniowych miał pozwolić producentom żywności na tworzenie strategii promocyjnych, w których obniżoną zawartość niezdrowych składników, takich jak tłuszcz, sól, cukier i tłuszcze nasycone, porównywano by do wcześniejszej wersji produktu.
Odrzucając wniosek Komisji, PE argumentował, że prawodawstwo UE w zakresie etykietowania żywności wraz z informacjami na temat jej wartości odżywczych i zdrowotnych powinno w zrozumiały sposób dostarczać konsumentowi wszelkie niezbędne informacje w sposób zrozumiały. Skutkiem wniosku Komisji byłaby również większa niepewność klientów.
Gdyby w opisach reklamowych można byłoby informować, że odsetek niezdrowych składników został zmniejszony w porównaniu z wcześniejszą wersją produktu, zdaniem PE, klienci byliby wprowadzani w błąd. Mogliby odnieść mylne wrażenie, że produkt jest zdrowy – choć nadal zawierałby znaczne ilości potencjalnie niezdrowych składników.
Komisja Europejska musi teraz przygotować nową propozycję w tym zakresie.

Źródło: www.europarl.europa.eu, stan z dnia 3 lutego 2012 r.