W tym celu został już zmieniony plan finansowy NFZ na rok 2015. W wyniku tej zmiany do świadczeniodawców trafi dodatkowe 723 mln zł, z tego najwięcej – ponad 403 mln zł – do lekarzy rodzinnych. 

Szpitale otrzymają o 207 mln zł więcej, a placówki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – o 45,6 mln zł więcej niż przewidywał pierwotny plan.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl