Jeden z pomysłów zawartych w pakiecie dotyczy rozszerzenia uprawnień lekarzy POZ, którzy mogliby kierować pacjentów na więcej badań niż obecnie. Wątpliwości lekarzy budzi sprawa finansowania tych badań. Jak podkreślają, praktyki lekarskie nie mają takich rezerw finansowych, aby płacić na przykład za gastroskopie, kolonoskopie, badania hormonalne i inne.

Lekarze krytykują także motywowanie lekarzy rodzinnych do rozpoznawania nowotworów za pomocą wymogu osiągania określonego wskaźnika wykrywalności.

Pozytywnie natomiast wypowiadają się lekarzy o wprowadzeniu tzw. porady receptowej.

Cały tekst na www.polskieradio.pl