Fundusz zastąpiłby obecne komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Wysokość świadczeń byłaby wyliczana w oparciu o procentowy uszczerbek na zdrowiu, za każdy 1 procent uszczerbku pacjent otrzymywałby 780 zł. Fundusz wypłacałby też renty oraz oferował rehabilitację.

Czytaj:
 Można wystąpić do sprawcy wypadku o zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu>>>

Fundusz byłby finansowany ze składek płaconych przez placówki medyczne, a wypłata świadczeń nie byłaby uzależniona od błędu lub winy pracownika medycznego.

Cały artykuł www.edgp.gazetaprawna.pl

 

Dowiedz się więcej ze szkolenia
Odpowiedzialność majątkowa szpitali za błędy medyczne - SZKOLENIE


rzetelna i aktualna wiedza