Propozycję obniżki płac przedstawił dyrektor szpitala, motywując to koniecznością jego ratowania przed nadmiernym zadłużeniem. Podobna redukcja kosztów poprzez obniżanie wynagrodzeń lub zmniejszanie ilości personelu medycznego jest obecnie praktyką w wielu szpitalach. Jak czytamy w oświadczeniu opór pracowników służby zdrowia przed ciągłym dostosowywaniem ich pensji i poziomu zatrudnienia do „możliwości finansowych szpitala” jest – w obecnej sytuacji – jak najbardziej racjonalny i uzasadniony. Obecna sytuacja powinna również skłonić rządzących do podjęcia rzeczywistych działań naprawczych w ochronie zdrowia, a nie przerzucać koszty jej funkcjonowania stale na pracowników.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WKP

Źródło: www.ozzl.org.pl