Chodzi o produkt leczniczy Oxodil (formoteroli fumaras dihydricus) proszek do inhalacji w kapsułkach twardych. 12 pg. Pozwolenie na do obrotu straciło ważność z dniem 27.08.2013 r.

Obecnie w obrocie pozostaje wyłącznie Oxodil PPH i wpisanie na recepcie nazwy skróconej Oxodil, pozwala w sposób jednoznaczny określić przepisany przez lekarza lek.

Źródło: www.nia.org.pl