Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych, skupiający 45 organizacji pacjenckich, poinformował w piątek PAP, że przygotował i przesłał do ministra zdrowia propozycję rozporządzenia w sprawie zasad refundacji zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (protezy, ortezy, aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie czy środki absorpcyjne).

"Propozycja MSOON ma dać rządowi PO-PSL impuls do działania, którego wyraźnie brakuje od wielu lat. W ten sposób chcemy udowodnić, że w krótkim czasie można stworzyć projekt poprawiający sytuację osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych przy stosunkowo niewielkim wzroście nakładów finansowych" - podkreślił MSOON w informacji przesłanej PAP.

"Osoby niepełnosprawne i przewlekle chore od 15 lat nie mogą doczekać się zmiany przepisów regulujących dostęp do artykułów ortopedycznych i pomocniczych, które są kilku milionom ludzi w Polsce niezbędne do życia" - napisano. Jak podkreślili przedstawiciele niepełnosprawnych, przez te lata nastąpiła znacząca zmiana technologiczna, tymczasem niepełnosprawnych w Polsce nadal nie stać nawet na najprostszy sprzęt.

Autorzy projektu przypomnieli, że ustawa refundacyjna wymusza na resorcie zdrowia nowelizację rozporządzenia dotyczącego refundacji protez do 1 stycznia 2014 r. "Do chwili obecnej urzędnicy nie przedstawili do konsultacji społecznych żadnego projektu" - podkreślono.

MSOON oczekuje, ze jego propozycja "stanie się punktem odniesienia dla Ministra Zdrowia oraz drogowskazem w jakim kierunku powinny iść zmiany".

Organizacje, które przygotowały projekt, zwróciły uwagę, że podczas prac kierowały się dążeniem do wzrostu dostępności wyrobów medycznych przy uwzględnieniu możliwości finansowych NFZ. W swoim projekcie proponują m.in. ograniczenie biurokracji, podniesienie jakości refundowanych produktów poprzez wyższe limity cenowe, wprowadzenie możliwości wyboru produktów o zróżnicowanej cenie i jakości, a także wprowadzenie minimalnego, ale powszechnego współpłacenia za wszystkie wymienione w rozporządzeniu produkty a także stworzenie wypożyczalni.

Według szacunków autorów projektu, proponowane zmiany wiążą się ze wzrostem wydatków NFZ na środki pomocnicze o ok. 32 proc., czyli o ponad 153 mln zł oraz na zaopatrzenie ortopedyczne o ok 218 proc., czyli o ponad 386 mln zł. MSOON zaznaczył, że analiza ta nie uwzględnia oszczędności, jakie mogą wynikać m.in. z "ograniczenia hospitalizacji będących skutkiem powikłań w wyniku braku zaopatrzenia".

Rzecznik resortu zdrowia Krzysztof Bąk poinformował w piątek PAP, że projekt rozporządzenia, które wprowadzi nowe zasady dofinansowania protez przez Narodowy Fundusz Zdrowia, został przygotowany i jest po konsultacjach wewnętrznych. "Kolejnym etapem będzie skierowanie projektu do konsultacji społecznych, podczas których będzie możliwość składania ewentualnych uwag" - zaznaczył rzecznik. Dodał, że mając na względzie złożoność problematyki zawartej w projekcie planuje się skierowanie projektu rozporządzenia do konsultacji społecznych z 30-dniowym terminem zgłaszania uwag.

Obecne rozporządzenie obowiązuje od 29 sierpnia 2009 r. i określa m.in. zakres świadczeń gwarantowanych, okres użytkowania przedmiotu ortopedycznego, limit ceny i to, ile będzie musiał dopłacić pacjent.