Szpitale podlegające samorządowi województwa opolskiego będą wdrażać program Indywidualizacji Opieki Okołoporodowej. Program został opracowany przez dr Emilię Lichtenberg-Kokoszkę, położną i pedagoga z Uniwersytetu Opolskiego. Jego celem jest poszukiwanie nowych rozwiązań, poprawiających komfort życia i wychodzących naprzeciw potrzebom kobiet w ciąży, przygotowujących się do porodu.

Wiele kobiet, zwłaszcza rodzących po raz pierwszy, nie wie czego spodziewać się po porodzie, nie potrafi rozpoznać i nazwać swoich oczekiwań. Program rozpoczyna się więc od wypełnienia przez kobietę ciężarną (w niektórych przypadkach również przez osobę towarzyszącą jej później podczas porodu) ankiety, dotyczącej jej predyspozycji psychicznych oraz sposobu funkcjonowania w świecie.

Jak podkreślała autorka, pytania ankiety wymagają spojrzenia w głąb siebie, a zatem są dość trudne, jednak rzetelna odpowiedź na nie może pomóc w tym niezwykle istotnym momencie życia.

- Odpowiedzi ankiety mogą wiele powiedzieć o potrzebach i oczekiwaniach kobiet, rozpoznaniu możliwości wsparcia przez inne osoby podczas porodu, dają informację o psychospołecznym funkcjonowaniu kobiety - mówiła autorka programu. Co ważne, ankieta - poprzez badanie zgodności odpowiedzi na niektóre pytania - umożliwia także określenie wiarygodności zdiagnozowanych podczas tego badania potrzeb.

Na podstawie wyników ankiety program automatycznie przekształca dane w potrzeby okołoporodowe, a znaczna grupa kobiet wypełniających testowo tę ankietę potwierdziła, że sformułowane oczekiwania są zgodne z ich pragnieniami, jednak same, bez pomocy ankiety, nie potrafiłyby ich nazwać. Kolejnym etapem jest przekazanie personelowi medycznemu „wydruku” informacji z ankiety, zawierającego te oczekiwania. Reszta w rękach położnych i lekarzy.

Działania w ramach programu wpisują się w realizację programu Specjalnej Strefy Demograficznej - Opolskie dla rodziny. - To są psychologiczne aspekty rozwiązywania problemu niskiej dzietności kobiet i obok szeregu innych inicjatyw podejmowanych w tym celu, mogą wspomagać ten proces – mówi wicemarszałek województwa Roman Kolek.

W sierpniu 2015 na stronie internetowej www.opolskie.pl ukaże się zakładka, udostępniająca ankietę oraz informująca, które ze szpitali wezmą udział w projekcie. Planowane są także szkolenia na terenie szpitali oraz placówek zajmujących się edukacją zdrowotną ciężarnych, zainteresowanych wprowadzeniem programu Indywidualizacji Opieki Okołoporodowej.

Przedstawiciele kilku placówek wyrazili już chęć realizacji tego programu w swoich placówkach. To szpitale w Opolu, Strzelcach Opolskich, Prudniku i Krapkowicach.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.opolskie.pl, stan z dnia 3 sierpnia 2015 r.