Dla pacjentów przygotowano kameralne sale, wyposażone w nowe meble i własne węzły sanitarne. Nad każdym łóżkiem zamontowany jest wielofunkcyjny panel z oświetleniem, tlenem, powietrzem oraz próżnią. Każde łóżko posiada system komunikacji ze stanowiskiem pielęgniarek. Taki system znajduje się również w łazienkach.

Na oddziale neurologicznym szpitala w Olkuszu prowadzona jest diagnostyka i leczenie  chorych  z objawami uszkodzenia układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem chorób naczyniowych mózgu w tym padaczki, zespołów bólowych czy chorób zwyrodnieniowych. Oddział zatrudnia 4 lekarzy, 3 specjalistów neurologów (jeden w trakcie specjalizacji) oraz 16 pielęgniarek.

Po modernizacji oddział zajmuje nowe pomieszczenia o powierzchni 500 mkw, usytuowane na parterze budynku szpitala, w pobliżu pracowni diagnostyki obrazowej, wyposażonej w tomograf komputerowy.

- Jesteśmy w pełni przygotowani do diagnozowania i leczenia udarów mózgu zgodnie z obecnymi zaleceniami, łącznie z leczeniem trombolitycznym u pacjentów do 4,5 godzin od wystąpienia udaru – mówi dr n. med. Tadeusz Pietkiewicz, ordynator oddziału neurologicznego w Olkuszu. – Szybka diagnoza i podjęcie leczenia pozwala w przypadku udaru uniknąć powikłań lub co najmniej je ograniczyć – dodaje dr Pietkiewicz.

Nowy Szpital w Olkuszu to największa placówka medyczna w powiecie olkuskim. Każdego roku z usług szpitala korzysta średnio 191 tysięcy pacjentów. Od 2009 roku placówką zarządza Grupa Nowy Szpital, największa w Polsce sieć szpitali niepublicznych, która prowadzi 13 placówek w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim oraz warmińsko-mazurskim.