Medycyna Praktyczna Online ujawnia dane na temat wysokości zarobków w branży medycznej w 2010 roku.
Jak wynika z danych zebranych przez firmę Sedlak & Sedlak (autora Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń), "mediana płac w służbie zdrowia w 2010 roku wyniosła 2800 zł brutto". Trzeba zaznaczyć, że dane dotyczą wyłącznie pracy na pełen etat. Badanie nie uwzględniło "dodatkowego wynagrodzenia w ramach innych form zatrudnienia (dyżury w innych placówkach czy samozatrudnienie)".
Kryterium: Hierarchia w zarządzaniu w ochronie zdrowia
Jeśli chodzi o kształtowanie się zarobków w zależności od poszczególnych szczebli zarządzania w służbie zdrowia, to oczywiście „najniższe płace otrzymywali pracownicy szeregowi (mediana 2200 zł brutto), natomiast najwięcej (9250 zł brutto) dostawali dyrektorzy i członkowie zarządu. Wynagrodzenia specjalistów to kwoty rzędu 3000 zł brutto, a starszych specjalistów – 3525 zł brutto.
Kryterium: Staż pracy
W odniesieniu do stażu pracy, „najwyższe zarobki osiągali pracownicy służby zdrowia o stażu pracy 11-15 lat (płace na poziomie 3400 zł brutto)”. Małe doświadczenie (ok. 1 roku) oznacza najniższe zarobki (mediana 2022 zł brutto).
Kryterium: Rodzaj zajmowanego stanowiska
Ostatnie kryterium, jakie przyjęto w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń, to rodzaj stanowiska w służbie zdrowia. Lekarze specjaliści II stopnia otrzymywali miesięcznie 5000 zł brutto, natomiast ci z I stopnia specjalizacji – 3600 zł brutto.
Inne zawody medyczne
Jeśli chodzi o inne zawody medyczne, to "zarobki ratowników medycznych kształtowały się na poziomie 2595 zł brutto". Wynagrodzenia położnych kształtują się w granicach 2355 zł brutto, podobnie, jak pielęgniarek (2300 zł brutto). Najniższe wynagrodzenia otrzymywały asystentki stomatologiczne (1500 zł brutto),a nieco większe – sekretarki medyczne (1872 zł brutto).
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.mp.pl, 1 marca 2011 r.