Projekt ma formę badania ankietowego. Zawarte w teście pytania odwołują się do wiedzy respondentów z zakresu wirusa grypy, epidemiologii grypy, choroby oraz powikłań pogrypowych, profilaktyki zachorowań i leczenia. Dotyczą również zagadnień związanych z organizacją akcji szczepień w placówkach medycznych oraz przygotowaniem i realizacją samorządowych programów zdrowotnych.

- Na test składają się pytania o zróżnicowanym stopniu trudności. Zabieg stworzenia odmiennych wariantów badania ma na celu poznanie poziomu wiedzy wśród poszczególnych grup. Pozwoli to na dopasowanie działań do potrzeb każdej z nich. W społeczeństwie panuje wiele mitów, które chcielibyśmy zweryfikować. Warto wypełnić test, gdyż, jedynie za sprawą respondentów uda się zdementować te mity – powiedziała dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, Adiunkt Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Trzy odsłony testu – dla pracowników ochrony zdrowia, pracodawców, samorządowców – powstały w celu poznania poziomu wiedzy na temat wirusa grypy wśród przedstawicieli tych grup.

Formularz ankietowy dedykowany dla lekarzy znacząco różni się poziomem trudności od tego przygotowanego dla opinii publicznej.
Wariant badania dedykowany dla pracowników sektora ochrony zdrowia oparty jest o zagadnienia odwołujące się zarówno do wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Wiedza o grypie jest ważna dla lekarzy wszystkich specjalizacji, pielęgniarek i studentów medycyny, ponieważ to oni w szczególny sposób powinni dbać o zdrowie swoje i swoich pacjentów.

Wyniki testu zostaną przedstawione podczas VI Dorocznej Debaty Ekspertów Flu Forum 2014, która odbędzie się 16 września 2014 roku w Sali Kolumnowej Pałacu Prymasowskiego w Warszawie. Konferencja będzie stanowiła nie tylko inaugurację akcji szczepień w sezonie epidemicznym 2014/2015, lecz również rozpoczęcie testu skierowanego do czwartej grupy respondentów, jaką jest opinia publiczna.

Test można wypełnić na stronie: www.opzg.pl.