Obwieszczenie zostało wydane na podstawie art. 33g ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 2009 r. - Prawo atomowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 264 z późn. zm.).
Szczegółowy wykaz 60-ciu procedur został zamieszczony w załączniku do powyższego obwieszczenia. Procedury dotyczą min. renoscyntygrafii, leczenia nadczynności tarczycy, leczenia chorób stawów Y-90.
Wzorcowe procedury będą stosowane się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Źródło:  www.dziennikmz.mz.gov.pl