W dniu 22 marca 2016 r. odbędzie się szkolenie skierowane do kadry zarządzającej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zarówno publicznych jak i prywatnych, które współpracują z personelem medycznym w oparciu o różne formy zatrudnienia. Tematem szkolenia będzie odpowiedzialność podmiotu leczniczego w kontekście formy współpracy z personelem medycznym. Szkolenie poprowadzi Pani Katarzyna Fortak-Karasińska.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu różnicowania odpowiedzialności podmiotu leczniczego zatrudniającego personel medyczny na podstawie takich form jak umowa o pracę czy tzw. kontrakt. Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę z zakresu optymalizacji odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podległy mu personel, zarówno w zakresie odpowiedzialności kontraktowej jak i deliktowej. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą mogli wybrać najkorzystniejszą, z punktu widzenia prowadzonej przez siebie działalności (także aspektów finansowych i podatkowych), formę współpracy z personelem medycznym.

Program:

1. Formy współpracy z personelem medycznym:

a) stosunek pracy,

b) umowa cywilnoprawna, w tym zlecenie i umowa kontraktowa,

c) udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne;

2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez personel, w tym błędy medyczne i wobec NFZ:

a) odpowiedzialność cywilna pracownika,

b) odpowiedzialność lekarza w ramach umowy zlecenia,

c) odpowiedzialność solidarna;

3. Ubezpieczenia - jakie i dla kogo obowiązkowe?

4. Outsourcing pracowniczy - czy opłacalny i bezpieczny?

Katarzyna Fortak-Karasińska - radca prawny, Partner w Kancelarii Fortak &amp Karasiński Radcowie Prawni. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe obejmujące szczegółowe zagadnienia prawa medycznego, współpracy i funkcjonowania podmiotów leczniczych w ramach systemu NFZ, prawa farmaceutycznego oraz prawa zamówień publicznych, także w prowadzeniu spraw przed sądami cywilnymi oraz sądami administracyjnymi. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, jest wykładowcą i prelegentem podczas ogólnopolskich seminariów i konferencji dotyczących ochrony zdrowia. Należy do Komisji Usług Zdrowotnych Business Centre Club.

Informacje dotyczące szkolenia: www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40448761__PZTA_0D.html