Przybędzie uprawnionych do renty z ZUS za utratę zdrowia w pracy. Rząd w ostatniej chwili przygotował nowe przepisy, które ułatwią dochodzenie świadczeń za choroby zawodowe.

Rząd zdążył z przygotowaniem nowych przepisów, które mają zastąpić te zakwestionowane rok temu przez Trybunał Konstytucyjny. Gdyby nie ta mobilizacja, pracownicy straciliby na pewien czas możliwość uzyskania świadczeń z tytułu utraty zdrowia w miejscu zatrudnienia. 2 lipca br. wchodzi bowiem w życie odroczony wyrok Trybunału Konstytucyjnego z z 19 czerwca 2008 r. (sygn. P 23/07), w którym uznał on, że dotychczasowe przepisy tracą moc jako niezgodne z Konstytucją. Poszło o to, że rozporządzenie z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych zostało wydane bez odpowiednich upoważnień, a tych zabrakło w Kodeksie Pracy.

Do Sejmu szybką ścieżką legislacyjną trafiła więc nowela Kodeksu Pracy. Została uchwalona 22 maja br. i opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 99, poz. 825. Wejdzie w życie 3 lipca 2009 r. Nowe przepisy zawierają definicję choroby zawodowej. Pracodawcy będą musieli przesyłać zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej do Instytutu Medycyny Pracy oraz lokalnego inspektora sanitarnego i przez 10 lat przechowywać protokoły wypadków przy pracy. Nowe obowiązki czekają też lekarzy powszechnej służby zdrowia i dentystów. Gdy zauważą u pacjenta symptomy choroby zawodowej, skierują go na badania.
Także 3 lipca br. wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zawodowych (opublikowane 2 lipca br. w Dzienniku Ustaw). Prace nad nim trwały do ostatniej chwili, więc wielu zainteresowanych dopiero teraz pozna ich ostateczny kształt. W Ministerstwie Zdrowia do listy chorób zawodowych dopisano nowe schorzenia, powiększając tym samym liczbę uprawnionych do świadczeń z ZUS w związku z utratą zdolności do pracy z tego powodu. Chodzi o dodatkowe pylice płuc (m.in. talkową, grafitową, żelazową, cynową i barytową) oraz nowotwory krtani, nosa i zatok przynosowych. Nawet te ograniczone zmiany z pewnością spowodują wzrost liczby uprawnionych do świadczeń z tytułu utraty zdrowia w miejscu zatrudnienia.

Zwiększy się także liczba placówek, w których pracownicy będą mogli się ubiegać o rozpoznanie choroby zakaźnej. Do tej pory było z tym wiele problemów. Zmiana przyspieszy postępowanie w tych sprawach.

Rzeczpospolita, 2 lipca 2009 r., Mateusz Rzemek