Do ostatniej chwili trwały prace nad ustalaniem ujednoliconych zapisów istniejącego programu leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca. Wypracowano kompleksowe podejście do leczenia tego schorzenia.  Pacjenci cierpiący na nowotwór złośliwy płuca, otrzymają dostęp do innowacyjnych opcji terapeutycznych z katalogu immunoterapii obejmujących substancje czynne niwolumab oraz pembrolizumab.

W zakresie schorzeń onkologicznych, nowa lista wprowadza również nowoczesne technologie lekowe do istniejącego programu leczenia raka nerki, w którym dodane zostały dwie substancje czynne - niwolumab oraz cabozantynib. Rozszerzenie programu lekowego pozwoli na wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby oraz zmniejszenie ryzyka zgonu pacjentów. Niwolumab został także objęty refundacją w ramach programu leczenia opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina.

Analizę nowej listy leków refundowanych przeczytasz tutaj>>

Seniorzy będą mieć więcej leków za darmo

Na majowej liście jest dużo korzystnych zmian dla seniorów. Od 1 maja 2018 r. pacjenci, którzy ukończyli 75 rok życia zyskają dostęp do wielu leków w ramach „listy S”, w tym heparyn drobnocząsteczkowych oraz wielu terapii stosowanych w leczeniu astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Na liście jest kolejnych 30 terapii, które mają zastosowanie m.in. w leczeniu chorób układu oddechowego (astma i POChP), schorzeń zapalnych jelit, niedoczynności tarczycy, chorób reumatycznych i neurologicznych oraz w terapiach przeciwzakrzepowych i przeciwbólowych.

Od 1 maja 2018 r. w wykazie bezpłatnych leków dla seniorów 75+ znajdą się następujące leki: antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego – gentamycyna, leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna, leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne, leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego, leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne – leflunomid, leki przeciwmalaryczne - chlorochina - choroby z autoagresji, przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego – gabapentyna, opioidowe leki przeciwbólowe – oksykodon, leki działające na układ nerwowy – pregabalina, wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu, wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe, wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach, wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach, wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach, wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole, wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu, wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o długim działaniu, inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu.

Na „liście S” znalazły się także antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania do oczu, hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego, hormony trzustki – glukagon.

Ponadto, rozszerzono dostęp do skutecznych i bezpiecznych terapii w leczeniu choroby Parkinsona. Refundacją w ramach programu leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD-10 G.20) została objęta substancja czynna apomorphini hydrochloridum hemihydricum.

 

70 nowych produktów na liście

Do majowej listy zostało dodanych 70 produktów leczniczych, w tym 16 produktów leczniczych w ramach programów lekowych, 4 produkty lecznicze w ramach chemioterapii.

Dla 117 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 5521,59 zł do 0,02 zł). Dla jednego produktu wprowadzono podwyższenie urzędowych cen zbytu (o 13,95 zł). Dla 542 produktów spadnie dopłata pacjenta (od 98,19 zł do 0,01 zł). Dla 481 produktów wzrośnie dopłata pacjenta (od 113,40 zł do 0,03 zł). Ceny detaliczne 1035 leków będą niższe (172,94 zł do 0,01 zł). Dla 79 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto  (od 14,64 zł do 0,02 zł).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres, w obwieszczeniu nie znajdą się 53 produkty lecznicze obecne w poprzednim obwieszczeniu.

Zmiany na liście aptecznej

Candezek Combi  (candesartanum cilexetili + Amlodipinum) osiem prezentacji tego leku zostało objętych refundacją  we wskazaniu: leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach;

Zmiany w programach lekowych

Zostały objęte refundacją:

Cabometyx (cabozantinibum) w ramach istniejącego już programu lekowego „Leczenie raka nerki”, jako kolejna opcja terapeutyczna.

Opdivo (niwolumab) w ramach istniejącego już programu lekowego „Leczenie raka nerki”, jako kolejna opcja terapeutyczna.

Opdivo (niwolumab) w terapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca o typie płaskonabłonkowym w ramach drugiej linii leczenia w programie lekowym „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca.

Keytruda (pembrolizumab) w terapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w ramach pierwszej linii leczenia w programie lekowym „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”.

Opdivo (niwolumab) w ramach programu lekowego „Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina”.

Entyvio (wedolizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)”.

Dacepton (apomorphini hydrochloridum hemihydricum) w ramach programu lekowego „Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona”.

Signifor (pasireotidum) w ramach programu lekowego „Leczenie akromegalii pasyreotydem”.