Minister odniósł się w środę do propozycji nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń, którą w ubiegłym tygodniu złożył w Sejmie Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej STOP NOP. Projekt przewiduje wprowadzenie dobrowolnych szczepień przeciw chorobom zakaźnym.
Szumowski przyznał, że szczepienia - podobnie jak każde terapie - mogą wiązać się z negatywnymi skutkami. Podkreślił jednak, że stosunek korzyści do ewentualnych negatywnych skutków w przypadku stosowania szczepień wskazuje na to, iż niosą one zdecydowanie więcej pozytywnych efektów.

Pod projektem nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi złożonym w Sejmie przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej STOP NOP podpisało się ponda 120 tys. osób. Autorzy projektu napisali w uzasadnieniu, że ma on na celu likwidację obowiązku szczepień ochronnych. W zamian zaproponowali dobrowolność. - Projekt ustawy pozostawia obowiązek szczepień ochronnych jedynie dla sytuacji nałożenia tego obowiązku w drodze decyzji (…) oraz w sytuacji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Podobne rozwiązania prawne obowiązują w państwach, gdzie jest dobrowolność szczepień – napisano w uzasadnieniu.