Sprawa dotyczy województwa śląskiego i decyzji podjętej przez samorząd tego województwa.

Z wyroku NSA wynika, że odejmując uchwałę w sprawie przekształcenia szpitala sejmik wkroczył w kompetencje organu wykonawczego, czyli zarządu województwa śląskiego, co stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady podziału organów gminy na stanowiące i wykonawcze.

Cały artykuł www.lex.pl