Sprawa dotyczyła suplementu diety „S”, którego wprowadzenie do obrotu zakwestionował Główny Inspektor Sanitarny w październiku 2011 roku. Powodem była zawartości ekstraktu z nasion ostropestu plamistego, będącego również składnikiem zarejestrowanych w Polsce produktów leczniczych.

Czytaj: BCC: potrzebne uregulowanie rynku suplementów diety >>>

Główny Inspektor Sanitarny stwierdził, że produkt nie może w dalszym ciągu pozostawać w obrocie na terytorium Polski jako środek spożywczy - suplement diety. Dlatego, że prawo farmaceutyczne wyznaczyło termin do 31 grudnia 2009 roku pozostawania w obrocie produktów występujących jako suplement diety. Według definicji - suplement diety nie może mieć właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego. Wprowadzanie do obrotu tego suplementu diety stanowi zatem naruszenie przepisów prawa żywnościowego. 

WSA oddalił skargę spółki na decyzję o wycofaniu suplementu diety z obrotu. Spółka złożyła kasację. NSA w wyroku z 30 grudnia 2014 roku także uznał, że skarga nie ma podstaw prawnych.

Cały artykuł www lex.pl