Przedmiotem sprawy było zastosowanie zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT do usług polegających na pozyskiwaniu, preparowaniu i przechowywaniu przez o spółkę będącą podmiotem leczniczym materiału biologicznego, tj. tkanek i/lub elementów tkanek. wymienionych w Narodowym Programie Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2010-2020.

Dotyczyło to szczególnie zastawek serca, tkanek oka, skóry, tkanek mięśniowo-szkieletowych, błon łącznotkankowych błony owodniowej, ścięgien, więzadeł, łąkotek, oraz innych rodzajów tkanek lub elementów tkanek, które następnie będą sprzedawane podmiotom uprawnionym w celu dokonania przeszczepienia lub terapii. 

Zdaniem spółki usługi te powinny korzystać ze zwolnienia z podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 18 ustawy o VAT, jako usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce zdrowia, świadczone w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Fiskus się z tym nie zgodził. Sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który przyznał rację spółce.

Cały artykuł: www.podatki.abc.com.pl

 [-OFERTA_HTML-]