Prace te do dziś nie wyszły poza fazę projektu założeń, podczas gdy do wejścia w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej pozostały jedynie 3 miesiące.

- Zgodnie z treścią art. 50 pkt 1 w zw. z art. 58 ustawy z 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz. U. Nr 113 poz. 657 z późn. zm.) z dniem 1 sierpnia 2014 roku podmioty wykonujące działalność leczniczą będą miały obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej – podkreśla w liście do ministra zdrowia prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz.

Prezes przypomina, że zamiar Ministerstwa Zdrowia przesunięcia tego terminu do 2017 roku znalazł wyraz w projekcie założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który w tym zakresie został pozytywnie zaopiniowany przez Naczelną Radę Lekarską już we wrześniu 2013 roku.

Następnie Ministerstwo postanowiło dokonać zmiany terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej poprzez zmianę ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw przewidzianą w projekcie założeń datowanym na 17 stycznia 2014 roku.

Autor  listu podkreśla, że ogrom prac niezbędnych do wykonania w związku z wprowadzaniem dokumentacji elektronicznej oraz ich koszty nie dają możliwości pozytywnego zakończenia okresu przygotowania się podmiotów wykonujących działalność leczniczą do rozpoczęcia przetwarzania dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej do 1 sierpnia 2014 roku. Powyższe, zawarte w projekcie założeń z 17 stycznia 2014 roku, stwierdzenie ministra zdrowia uzasadniające opóźnienie terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej Rada uważa za zasadne. „Tym bardziej dziwi fakt, że minister dostrzegając i rozumiejąc problem nie dokonał jeszcze tej niezbędnych zmian legislacyjnych” – czytamy w liście NRL.

Rada twierdzi też, że w kontekście zapowiedzi wypływających z Ministerstwa, że termin ten zostanie odroczony, brak rozwiązań legislacyjnych doprowadził do niepotrzebnego chaosu w ochronie zdrowia i podważa zaufanie obywateli do prawa i państwa.

„Z uwagi na fakt, iż stosowna zmiana treści ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia musi przejść pełny proces legislacyjny i wejść w życie w okresie najbliższych trzech miesięcy proszę o nadanie tej sprawie priorytetowego charakteru" - napisał prezes NRL.