- Moje zamierzenia to mądra kontynuacja działań poprzednika. Będę dążył do poprawy odbioru społecznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej i utrzymania jakości merytorycznej, aby mogła skutecznie reagować na wszystkie problemy zdrowia publicznego. Poza funkcją kontrolną inspekcja ma do odegrania ogromną rolę w edukacji prozdrowotnej – zapowiada nowy GIS.

  Jarosław Pinkas jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, doktorem habilitowanym nauk medycznych, specjalistą z zakresu chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego, nauczycielem akademickim, konsultantem krajowym w dziedzinie zdrowia publicznego, dyrektorem Szkoły Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Pracował m.in. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łosicach. W latach 2007-2009 kierował Państwowym Zakładem Higieny w Warszawie. Przez 20 lat był najbliższym współpracownikiem prof. Zbigniewa Religi. W latach 2005–2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2015–2017 sekretarzem stanu w MZ, zaś w latach 2017–2018 sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera.