„Tomograf 64. rzędowy to jeden z najbardziej nowoczesnych tego typu urządzeń. Umożliwi nam wykonanie badania w bardzo krótkim czasie i z bardzo dużą dokładnością” – powiedział podczas otwarcia nowej pracowni tomograficznej dyrektor szpitala dr Marcin Zieliński. Dodał, że do tej pory szpital korzystał z tomografów w innym zakopiańskim szpitalu lub w lecznicach w Nowym Targu i Krakowie.

„Stare aparaty wymagały na czas badania wstrzymywania oddechu przez pacjenta, a uzyskiwanie obrazu trwało dosyć długo, ponadto obraz nie był dokładny” – wyjaśnił Zieliński.

 

Dyrektor szpitala zwrócił uwagę, że nowoczesny tomograf cechuje niska dawka promieniowania rentgenowskiego. „To bardzo istotne ponieważ badanie może być wielokrotnie powtarzane u pacjentów którzy tego wymagają” – powiedział.

Tomograf kosztował ponad 2 mln 700 tys. zł, a jego zakup był możliwy dzięki funduszom unijnym w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego Małopolan poprzez dostosowanie Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc do norm i standardów UE oraz przepisów prawa”. Wartość całego projektu to ponad 8 mln zł, z czego wkład własny szpitala wynosi 3,2 mln zł.

W ramach projektu zakupiono także sprzęt medyczny na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pracowni Anatomo-Histopatologicznej, Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej i Spirometrii, do Bloku operacyjnego oraz Pracowni Rtg i Ekg. Zmodernizowano także Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Szpital im. Sokołowskiego w Zakopanem od ponad 50-ciu lat wykonuje operacje narządów klatki piersiowej oraz wprowadza nowoczesne metody leczenia gruźlicy płuc. W najbliższym czasie szpital zamierza wybudować nowy blok operacyjny z centralną sterylizatornią.