Adam Niedzielski, nowy minister zdrowia postanowił doprecyzować zasady odbywania izolacji i kwarantanny przez pacjentów chorujących lub potencjalnie zakażonych koronawirusem jako, że dotychczas wiele osób przebywało tygodniami na kwarantannie i nie mogło się zwolnić samodzielnie z tego obowiązku. Wielu z bezobjawowym przebiegiem koronawirusa, było też w izolacji domowej i miało problemy z ponownym wykonaniem testu.

W związku z powyższym do konsultacji społecznych trafił projekt noweli  rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Wynika z niego, że teraz to lekarz rodzinny będzie orzekał o tym, że pacjent skierowany do izolacji domowej z powodu wykrycia u niego koronawirusa, będzie miał prawo ją zakończyć.Zaś w przypadku pacjenta skierowanego do szpitala lub izolatorium o możliwości opuszczenia go, zadecyduje lekarz prowadzący.

Nowe zasady odbywania kwarantanny i izolacji

Minister zdrowia w rozporządzeniu daje też medykom wskazówki kiedy należy zdecydować o zakończeniu izolacji.

  • po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia objawów - w przypadku pacjenta z objawami klinicznymi.
  • po 10 dniach od daty uzyskania dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 - w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych.

Dotychczas izolacja osób, u których wykryto koronawirusa, trwała 14 dni a pacjent musiał jeszcze uzyskać na koniec dwa ujemne testy.

Poza tym oddzielnym trybem będą  mogły być zwalniane osoby wykonujące zawody medyczne. Nawet jeśli wyjdzie im dodatni wynik testu na COVID-19 a będą bezobjawowo chorowały, to ujemny wynik dwóch kolejnych testów, robionych w odstępach 24-godzinnych, pozwoli im się zwolnić z obowiązku izolacji.

Co ciekawe, złagodzeniu ulegną też warunki kwarantanny, czyli rozwiązania przewidzianego dla osób mających styczność z chorym na COVID-19 i potencjalnie zakażonych. Otóż projekt noweli rozporządzenia przewiduje, że jeśli te osoby przebywające na kwarantannie nie będą miały objawów choroby, mogą po 10 dniach zwolnić się same z kwarantanny.

Takie są najnowsze wytyczne WHO i do nich minister zdrowia dopasowuje polskie rozwiązania.

Zasadami odbywania izolacji pokieruje lekarz rodzinny

Nowością  na polskim gruncie jest jednak fakt, że lekarze rodzinni zostają włączani w pracę przy zwalczaniu epidemii. Choćby przez to, że mają decydować czy pacjenta można zwolnić z izolacji domowej. – Jednym z elementów strategii Ministerstwa Zdrowia na jesienną walkę z koronawirusem jest uprawnienie lekarzy rodzinnych do zlecania testów. Do końca sierpnia ma powstać strategia. Zostało powołanych pięć podzespołów działających w ramach specjalnego zespołu do spraw opracowania strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19 - informuje Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ministra zdrowia.

A lekarze rodzinni oponują. - Na nas się nakłada nowe obowiązki i nawet nikt nas nie pyta o zdanie. W sezonie jesienno- zimowym będziemy mieli i tak dużo pracy związanej z wirusem grypy, ze szczepieniami nad nią i nie wiem jak wobec tego mam jeszcze się zajmować epidemiologią i COVID-19 – zaznacza Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

 

Okazuje się, że stopniowo już przybywa im takich obowiązków od końca lipca. Otóż miesiąc temu zostały wydane nowe rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego dla poz. Wynika z nich, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, udzielając świadczenia leczniczego (głównie w formie teleporady) i  stwierdzając podejrzenie zachorowania na COVID-19 lub zakażenia SARS-CoV-2, ma obowiązek zapewnić możliwość transportu sanitarnego do podmiotu leczniczego uprawnionego i zobowiązanego do zlecania diagnostyki w kierunku COVID-19, czyli szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałami zakaźnymi

Poza tym GIS wskazał, że lekarz z chwilą powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zobowiązany jest zgłosić ten fakt właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, przesyłając do PPIS prawidłowo wypełniony druk zgłoszenia -ZLK-1. Wcześniej, gdy pandemia wybuchła, pacjent podejrzewających u siebie koronawirusa miał dzwonić do sanepidu lub jechać do szpitala zakaźnego. Takie były wytyczne.

Trudno znaleźć wytyczne dla lekarzy

Okazuje się, że niektórzy lekarze nic o nowych wytycznych nie wiedzieli. Nie ma ich na stronach Ministerstwa Zdrowia ani GIS. Informacja o nich zawisła tylko na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej. A na pytanie Prawo.pl o to, gdzie na stronach GIS można znaleźć wytyczne dla lekarzy poz, rzecznik prasowy instytucji Jan Bondar wskazał, że wytyczne są tworzone przez Zespół przy Ministrze Zdrowia.

- My nic nie wiemy o żadnych nowych wytycznych, nie wiemy, że powinniśmy organizować transport medyczny dla pacjenta bo nic do przychodni nie dociera. Nie sprawdzamy też na bieżąco zakładki aktualności na stronie NIL- wskazuje Bożena Janicka. I dodaje, że lekarze mają wiele zastrzeżeń do polityki informacyjnej GIS.