W dniach 13 -14 listopada 2012 roku w biurze siedziby Zarządu Krajowego w Warszawie odbyło się dwudniowe posiedzenie Prezydium.

Po omówieniu spraw bieżących, Prezydium dokonało analizy projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami i na podstawie nadesłanych uwag opracowało opinię.

14 listopada br. od 10.00 - 13.00 w ramach europejskiej akcji solidarnościowej z europejskim ruchem związkowym, członkowie Prezydium ZK OZZPiP przed budynkiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, uczestniczyli w manifestacji FZZ i OPZZ, która jest odpowiedzią na apel władz Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych na rzecz wsparcia polityki EKZZ określonej w Kontrakcie Socjalnym dla Europy. W tym samym czasie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbywała się konferencja z okazji jubileuszu X-lecia WKDS.

Źródło: www.ozzpip.com.pl