Dotychczasowy system finansowania dyżurów aptek w Niemczech oparty jest na pobieraniu przez apteki dodatkowych 2,50 Euro od każdego pacjenta korzystającego z dyżuru. Ponieważ średnia ilość pacjentów w trakcie dyżuru wynosi około 10, co powoduje, że średni przychód apteki w trakcie dyżuru wynosi około 100,00 Euro (na przychód ten składa się opłata stała za każde wydane opakowanie leku plus dopłata za wydanie leków w czasie dyżuru apteki), jest oczywiste, że przychody statystycznej apteki w trakcie dyżuru są dużo niższe, niż koszty tego dyżuru, które wynoszą średnio około 300,00 Euro. Zgodnie z nowa ustawą apteki otrzymają zryczałtowany dodatek za nocna sprzedaż lelków.

Źródło: www.nia.org.pl