Organizatorami kampanii jest fundacja Rosa oraz fundacja onkologiczna Dum Spiro-Spero.

Raport - oparty na ankietach przeprowadzonych wśród 1,5 tysiąca uczniów z 60 szkół: gimnazjów, liceów oraz techników - pokazuje, że choroba nowotworowa jest przez uczniów postrzegana jako choroba nie tylko tragiczna, ciężka i nieprzewidywalna, ale również nieuleczalna. Zdaniem 52 proent uczniów większość nowotworów złośliwych jest nieuleczalna, według 28 procent - wyleczalna. 46,9 procnet badanych proszonych o opisanie osoby chorej na nowotwór złośliwy opisuje ją jako osobę wycieńczoną, a 30 procent - jako łysą.

59 procent uczniów wiedziało, co to jest czerniak, ale spośród nich tylko 38 procent poprawnie określiło objawy tej choroby. Nieco większą świadomość uczniowie mieli na temat raka płuc. 84,6 proc. badanych twierdziło, że wie, co to jest rak płuc, a spośród nich 58,2 procent poprawnie wymieniło przyczyny choroby. Jeżeli chodzi o raka szyjki macicy, to 53,4 procent badanych potwierdziło, że wie, co to za choroba, jednak spośród nich zaledwie 10,4 procent potrafiło poprawnie wskazać jej przyczynę.

Młodzi ludzie wiedzę na temat raka czerpią z internetu (66,6 procent), mediów tradycyjnych (53,6 procent), ze szkoły (33,7 procent), od rodziny i znajomych (30,6 procent) oraz z książek (22,9 procent).

Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. Jacek Jassem, komentując na konferencji wyniki badania, podkreślił, że są one jeszcze bardziej niepokojące, jeżeli zestawi się je z danymi dotyczącymi zachorowań na nowotwory oraz profilaktyki w Polsce.

- 70 procent palaczy zaczyna palić już przed 18. rokiem życia - mówił prof. Jassem; dlatego jego zdaniem "o profilaktyce i zachowaniu zdrowia trzeba rozmawiać z jak najmłodszymi ludźmi, gdy człowiek jest już na tyle dojrzały, że to zrozumie, a jednocześnie na tyle młody, aby podjęte przez niego działania były skuteczne".

Jak mówił, około 70 procent nowotworów jest związanych ze stylem życia i dietą, a więc mamy bardzo duży wpływ na to, czy zachorujemy. Według niego edukacja w zakresie profilaktyki onkologicznej jest szczególnie ważna u młodych ludzi, ponieważ promowanie w tej grupie postawy prozdrowotnej może przyczynić się do kształtowania zdrowego społeczeństwa.

Także członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia prof. Mariusz Bidziński zwracał uwagę na ogromne znaczenie profilaktyki onkologicznej wśród młodych ludzi. Dodał, że problem nowotworów jest przez młodzież bagatelizowany.
- Dane z raportu są druzgocące, a wiedza młodzieży na temat nowotworów jest daleko niedoskonała - ocenił. Według niego niski poziom świadomości wynika z pomijania tematyki profilaktyki nowotworowej w programach szkolnych.

Prezes Fundacji Rosa Mariusz Bober wyjaśnił, że kampania Rakoobrona ma być antidotum na brak podstawowej wiedzy młodzieży o nowotworach. W ramach kampanii przygotowano między innymi program edukacyjny dla młodzieży II i III klasy gimnazjum oraz klas I-III szkół ponadgimnazjalnych. W szkołach, które zdecydują się na przystąpienie do programu, odbędą się lekcje pokazowe, których głównym elementem będzie film dokumentalny pt. "Gra z rakiem" pokazujący zmagania z nowotworem trojga różnych ludzi. Młodzi ludzie podczas takiej lekcji zdobędą wiedzę na temat profilaktyki raka płuc, raka szyjki macicy oraz czerniaka. Dla nauczycieli przygotowano specjalne przewodniki dydaktyczne, a dla uczniów - ulotki.

Bober podkreślił, że kampanii towarzyszy hasło: "Najlepszy czas na działanie jest TERAZ!". Wyjaśnił, że chodzi o przekazanie młodym ludziom, że nawyki prozdrowotne już w młodym wieku minimalizują ryzyko wystąpienia w przyszłości chorób onkologicznych.(pap)