NIK nie skontroluje porozumień NFZ ze świadczeniodawcami
\\

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie odpowiedziała na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej o przeprowadzenie kontroli działań Narodowego Funduszu Zdrowia.

Najwyższa Izba Kontroli poinformowała Prezesa NRL, iż nie podejmie wnioskowanej 12 lipca br. kontroli trybu zawierania przez NFZ porozumienia ze świadczeniodawcami, zwiększającego kontrakt o dodatkowe świadczenia w postaci poprawnego wystawiania recept na leki refundowane. Działania Funduszu mają zostać ocenione w ramach kontroli wykonania planu finansowego za 2012 rok.

Jak poinformował Dyrektor Departamentu Zdrowia NIK Lech Rejnus, NFZ zawarł 481 porozumień „intencyjnych” ze świadczeniodawcami realizującymi umowy w zakresie leczenia szpitalnego – Szpitalne Oddziały Ratunkowe i Izby Przyjęć oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Porozumienia te stały się załącznikami do zawartych aneksów do umów, których warunki realizacji i rozliczenia zostały określone w Zarządzeniu Nr 39/2012/DSOZ Prezesa NFZ z 6 lipca 2012 roku, zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne i Zarządzeniu Nr 40/2012/DSOZ Prezesa NFZ z 6 lipca 2012 roku, zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Łączny koszt zrealizowanych świadczeń w lipcu 2012 wyniósł 1825 zł.

Jak powiedział Dyrektor Rejnus, „w związku z powyższym, biorąc pod uwagę śladową kwotę wypłaconą przez NFZ, Najwyższa Izba Kontroli nie podejmie obecnie wnioskowanej przez NRL kontroli, a opisane wyżej działania Funduszu zostaną ocenione w ramach kontroli wykonania planu finansowego za 2012 r.”

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.nil.org.pl, stan z dnia 21 września 2012 r.

\
Data publikacji: 21 września 2012 r.