- W 2013 roku kilka razy kontrolowaliśmy NFZ. Oceniliśmy, że kontraktowanie usług w lecznictwie szpitalnym i specjalistycznym jest mało przejrzyste, a procedury stosowane przez NFZ, nie zawsze zapewniają wybór najlepszych świadczeniodawców, którzy gwarantowaliby pacjentom odpowiednią jakość i dostępność usług – powiedział prezes.

Zdaniem prezesa NIK konieczna jest gruntowna, rzetelna i niezwłocznie przeprowadzona analiza dostosowania potencjału szpitali do rzeczywistych potrzeb pacjentów.

NIK rekomendowała także wypracowanie takiego sposobu kontraktowania świadczeń, w którym najważniejsze kryterium stanowić będą jakość i dostępność świadczeń rzeczywiście oczekiwanych przez pacjentów z danego terenu.

Prezes Izby zwrócił też uwagę, że Narodowy Fundusz Zdrowia zbyt rzadko sprawdza dostępność i jakość świadczeń medycznych. W placówkach, z którymi Fundusz zawarł umowy, kontrola z NFZ ma szansę pojawić się średnio raz na 12 lat (np. w przychodniach raz na 24 lata, a w gabinetach stomatologicznych raz na 18 lat). Po kontrolach NIK doszło w NFZ do zmian kadrowych i organizacyjnych, co, jak podkreślił prezes, stwarza szansę na poprawę wykonywania zadań należących do Funduszu.

- Po kontroli szpitalnych oddziałów ratunkowych zbadaliśmy, jak funkcjonuje w Polsce nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Stwierdziliśmy, że pacjenci w nagłych wypadkach korzystają przede wszystkim z usług pogotowia i szpitalnych oddziałów ratunkowych, których funkcjonowanie oceniliśmy pozytywnie. W efekcie okazało się, że nocna i świąteczna opieka nie jest w pełni wykorzystana, a pogotowia i SOR-y - przeciążone. Dzieje się tak między innymi dlatego, że nocna i świąteczna opieka zdrowotna są źle zorganizowane – wyjaśnia prezes Kwiatkowski.

W wyniku innej kontroli z 2013 roku NIK alarmowała, że programy na rzecz higieny jamy ustnej są mało skuteczne. W efekcie 92 procent polskich nastolatków cierpi z powodu próchnicy, rośnie odsetek bezzębności wśród dorosłych. Z kontroli wynika, że na wsiach i w małych miasteczkach większość dzieci pozbawiona jest publicznej opieki stomatologicznej.