O takie ograniczenie wielokrotnie wnioskował Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wskazując, że zmiany te będą służyć przeciwdziałaniu groźnemu problemowi nadwagi i otyłości wśród dzieci, który skutkuje pogarszaniem stanu zdrowia i kondycji najmłodszych.

Czytaj: Eksperci: trzeba chronić dzieci przed chorobami cywilizacyjnymi>>>

Uchwalona nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, to realizacja podnoszonych przez Rzecznika Praw Dziecka istotnych postulatów, dotyczących realizacji norm żywieniowych w żywieniu dzieci i młodzieży, uczęszczających do szkół i placówek funkcjonujących w systemie oświaty, a także przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z nowelizacją minister zdrowia w rozporządzeniu określi, jakie produkty spożywcze będzie można sprzedawać w sklepikach szkolnych. Rozporządzenie obejmie również jedzenie dostępne na przykład w szkolnych stołówkach. Zgodnie z projektem, żywności niedopuszczonej do sprzedaży w szkołach nie będzie też można reklamować w tych placówkach ani w ich pobliżu. Projekt zmian do  ustawy przewiduje, iż wejdą one w życie 1 września 2015 roku.