Minister zdrowia od dłuższego czasu zaznaczał w swoich wypowiedziach, że pomysł likwidacji stażu podyplomowego dla lekarzy od 1 października 2017 roku (dla lekarzy dentystów od 1 października 2016 roku) może skutkować gorszym przygotowaniem lekarzy do samodzielnego wykonywania zawodu. Z drugiej strony rozważano zmiany w samej organizacji stażu, które przyczyniłyby się do lepszego kształcenia praktycznego lekarzy.

Projekt ustawy nowelizującej ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty zakłada więc, że staż nie zostanie zlikwidowany, zaś bezpośrednio po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym lekarz otrzyma prawo wykonywania zawodu na czas trwania stażu podyplomowego. Staż będzie odbywał się pod nadzorem opiekuna (lekarza specjalisty, a w przypadku dentystów lekarza-dentysty posiadającego co najmniej 5-letnie doświadczenia zawodowe). Tym samym zniknie tzw. ograniczone prawo wykonywania zawodu, które dotychczas posiadali stażyści.

Czytaj: Resort zdrowia przywraca staże dla lekarzy>>>

Co istotne nowe regulacje nakładają także na uczelnie medyczne i inne kształcące przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek prowadzenia kształcenia przeddyplomowego w tzw. symulowanych warunkach klinicznych, co pozwoli na unowocześnienie metod dydaktycznych. Jeden z obecnie istniejących programów operacyjnych pozwala na dofinansowanie projektów właśnie w zakresie praktycznego kształcenia studentów, w tym także tworzenia centrów symulacji medycznej.

Projekt likwiduje także obowiązek złożenia egzaminu z języka polskiego dla obywateli polskich i obywateli Uniii Europejskiej, którzy nie ukończyli studiów medycznych w języku polskim, pod warunkiem jednak że przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

 
Zmiany w ordynacji lekarskiej - SZKOLENIE
  • rzetelna i aktualna wiedza