Naczelna Rada Aptekarska opublikowała stanowisko w sprawie umów na realizację recept.
W dniu 14 grudnia 2011 r. Naczelna Rada Aptekarska przedstawiła stanowisko Nr V/8/z, dotyczące umów na realizację recept refundowanych.
Jak czytamy w stanowisku, „umowy pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a podmiotami prowadzącymi apteki na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę są złym i niepotrzebnym rozwiązaniem, a w konsekwencji muszą być bezzwłocznie usunięte z polskiego porządku prawnego”.
Ponadto, NRA uważa, iż „rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru na realizację recept wymaga pilnych zmian, polegających na uchyleniu niektórych przepisów”. Rada apeluje do Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ „o bezzwłoczne zagwarantowanie, że umowy na realizację recept będą zawierane według wzoru określonego we wspomnianym rozporządzeniu (...) bez dokonywania jakichkolwiek zmian lub uzupełnień przez Prezesa NFZ lub dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ”.
Naczelna Rada Aptekarska chce ponadto, by z uwagi na bardzo późne ogłoszenie przedmiotowego rozporządzenia, zostało zagwarantowane, iż umowy na realizację recept obowiązywać będą od 1 stycznia 2012 roku.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert
Źródło: www.nia.org.pl, stan z dnia 15 grudnia 2011 r.
 
Data publikacji: 16 grudnia 2011 r.