Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk podpisał 9 października 2015 w Białymstoku porozumienie z wicewojewodą podlaskim Wiesławem Żylińskim o wdrażaniu w Funduszu systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

System EZD na zasadach niekomercyjnych jest wdrażany przez białostocki urząd w administracji rządowej RP. Narodowy Fundusz Zdrowia jest kolejnym, dużym partnerem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, który wdroży jednolity system stanowiący własność Skarbu Państwa.

Pilotażowe wdrożenie odbyło się już w podlaskim oddziale wojewódzkim NFZ, a kolejne rozpoczęły się w oddziałach wojewódzkich Funduszu w Olsztynie i w Zielonej Górze. Po tych doświadczeniach, Centrala NFZ zdecydowała się objąć systemem EZD PUW cały Fundusz, a podpisanie porozumienia - rozpoczyna ten proces.

Obecnie z jednolitego systemu rozwijanego przez Podlaski Urząd Wojewódzki korzysta już ponad 200 urzędów w całym kraju, a drugie tyle, jest w trakcie wdrożenia. Jak informuje PUW o swoim projekcie, jest to niekomercyjne przedsięwzięcie, którego siłą jest współpraca wielu urzędów o różnej specyfice i zasięgu działania, wspólne rozwiązywanie problemów i dążenie do usprawnienia funkcjonowania polskiej administracji przy pomocy nowoczesnych narzędzi.

Informacje na temat przedsięwzięcia PUW oraz aktualną listę partnerów można znaleźć na stronie: ezd.gov.pl.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 12 października 2015 r.