8 sierpnia 2012 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz podpisała Zarządzenie nr 51/2012/DSOZ, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Zarządzenie to umożliwi ogłoszenie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w celu finansowania świadczenia gwarantowanego o nazwie: wszczepienie pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne.

W zarządzeniu, oprócz samego wszczepienia pompy baklofenowej, uwzględniono także cały zestaw świadczeń związanych z leczeniem spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej.

Zarządzenie uwzględnia możliwość wspólnego wyłaniania dostawcy pomp baklofenowych przez świadczeniodawców, z którymi zostaną zawarte umowy.

Powyższe działania udostępnią pacjentom możliwość kompleksowego leczenia spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Wprowadzone zmiany zapewnią nie tylko dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej, ale także właściwą jakość ich udzielania.

Źródło: www.nfz.gov.pl