NFZ przedłuża sprawozdawczość SWIAD
\\

W nawiązaniu do komunikatu dla świadczeniodawców z 16.01.2013 r. w sprawie sprawozdawania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczących uprawnień pacjenta, rozliczanych od dnia 1 stycznia 2013 r., Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że przedłuża do 31.03.2013 r. możliwość sprawozdawania komunikatem SWIAD potwierdzenie uprawnienia pacjenta na podstawie tytułu ubezpieczenia "U" danych tylko o typie dokumentu uprawniającego (wykazanie samego elementu z dokumentem np. "of-rmua" bez wypełniania wymaganych atrybutów np. NIP, miesiąc, rok).

Jednocześnie NFZ informuje, że dla świadczeń udzielonych w kwietniu 2013 roku wymagane będzie przekazywanie dla tytułu "U" danych o dokumentach zgodnie z nowym komunikatem SWIAD w wersji 7;6.0, który po zakończeniu konsultacji społecznych zostanie opublikowany w zmianie do zarządzenia nr 103/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

Opracowanie: Robert Kuczyński, RPE WKP

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 5 marca 2013 r.

\
Data publikacji: 5 marca 2013 r.