NFZ: projekt zmian w zakresie zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza
\\

9 stycznia 2013 r. na stronach NFZ pojawił się projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie nr 53/2010/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 30 stycznia 2013 r. Przepisy projektu dostosowują zarządzenie do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych w zakresie programu zdrowotnego leczenia dzieci ze śpiączką oraz znowelizowaną ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie sposobu weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy do korzystania ze świadczeń rehabilitacji leczniczej (system eWUŚ). Zgodnie z zapisami projektu zmiany miałyby wejść w życie z dniem podpisania zarządzenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Opracowanie: Alicja Plichta, RPE WKP

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 10 stycznia 2013 r.

\
Data publikacji: 10 stycznia 2013 r.