Weryfikacja następuje w oparciu o opis programu lekowego, który stanowi załącznik nr B.62. do obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, jak również zasady określone przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czytaj: Chorzy z niedoborem odporności niepotrzebnie leczeni w szpitalu >>>

W skład zespołu weszli:
- prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk, Wojskowy Instytut Medyczny, Zakład Immunologii i Alergologii Klinicznej, Warszawa;
- dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk, Wojskowy Instytut Medyczny, Zakład Immunologii i Alergologii Klinicznej, Warszawa;
- dr n. med. Katarzyna Napiórkowska-Baran, Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki nr 2, Collegium Medicum, Bydgoszcz;
- dr med. Hanna Suchanek, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii, Gdańsk.

Dodatkowo w obradach Zespołu uczestniczą: przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia -  Danuta Jatczak-Drozdowska, specjalista w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji oraz przedstawiciel ośrodka będącego realizatorem świadczenia: "Kwalifikacja i weryfikacja leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych".