Obecna stawka kapitacyjna ma wartość 96 zł rocznie i jest podwyższana dwukrotnie w przypadku dzieci do lat 6 i pacjentów powyżej 65 roku życia. W przypadku dzieci w wielu 7-12 mnoży się ją przez 1,2. Stawka jest także wyższa dla osób chorych na cukrzyce lub choroby układu krążenia a także w przypadku przyjęcia dużej liczby pacjentów w okresie zachorowalności na choroby układu oddechowego (tzw. katarkowe).

Projekt zarządzenia zakłada, że stawka będzie powiększana tylko ze względu na wiek pacjentów. Jej wzrost do136,20 zł wynika ze zmian przewidzianych w tzw. pakiecie onkologicznym, który zakłada, że lekarz POZ będzie zlecał dodatkowe badania diagnostyczne.

Czytaj : Nowy zakres badań zlecanych przez lekarzy POZ >>>

Poza tym lekarze, którzy wybiorą indywidualną formę sprawozdawczości z wykonania badań diagnostycznych przy i określonym wskaźniku wykonania badań otrzymają wyższą stawkę.

Jak wyjaśnia NFZ, propozycje przedstawianych zmian mają na celu poprawę dostępności i jakości opieki sprawowanej nad pacjentami, w szczególności w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, poprawy dostępności dla pacjentów do świadczeń okulistycznych i dermatologicznych oraz zwiększenia możliwości diagnostycznych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

NFZ poinformował jednocześnie, że z uwagi na trwający proces uzgodnień warunków realizacji i finansowania umów w podstawowej opiece zdrowotnej o udzielania świadczeń od 1 stycznia 2015 roku oraz ewentualne zmiany legislacyjne, zaproponowane stawki mogą jeszcze ulec zmianie.

Czytaj : Porozumienie Zielonogórskie: Ministerstwo Zdrowia wprowadza pacjentów w błąd >>>

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu w terminie do 11 grudnia 2014 roku na adres e-mail sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl.

Projekt jest dostępny na stronie www.nfz.gov.pl