Zakres tych badań został rozszerzony o badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi, badania elektrokardiograficzne, badania endoskopowe, badania ultrasonograficzne, spirometrię.

Zgodnie z tymi przepisami lekarz POZ może zlecić wykonanie 4 rodzajów badań hematologicznych, 36 rodzajów badań biochemicznych i immunochemicznych, badania moczu, badania kału, badania układu krzepnięcia, badania mikrobiologiczne (posiew), badania elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

Do badań USG, które może obecnie zlecić lekarz POZ należą: badania głowy/szyi (USG tarczycy, przytarczyc, węzłów chłonnych i szyi, ślinianek, krtani), klatki piersiowej (USG piersi, płuc, śródpiersia, jamy opłucnej, klatki piersiowej), przewodu pokarmowego (USG przełyku, przewodu pokarmowego), układu moczowego (USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego), brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej (także gruczołu krokowego), a także USG węzłów chłonnych, moszny, jąder. 

Wśród badań, które może zlecić lekarz POZ są także zdjęcia radiologiczne – klatki piersiowej, kostne, czaszki, zatok, przeglądowe jamy brzusznej, a także badania endoskopowe – gastroskopia i kolonoskopia.

Rozporządzenie zmieniło także definicję lekarza przyjmującego deklarację wyboru.
Według tego przepisu jest to:
a) lekarz o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.):
- posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej - przyjmujący deklaracje wyboru świadczeniobiorców - dorosłych lub do ukończenia 18 roku życia,
- posiadający specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych - przyjmujący deklarację wyboru świadczeniobiorców dorosłych.
- posiadający specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii - przyjmujący deklaracje wyboru świadczeniobiorców do ukończenia 18 roku życia;
b) lekarz, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172).

Przepisy rozporządzenia stosowane są do świadczeń gwarantowanych udzielanych od 1 stycznia 2015 roku.