Obecnie szefa Funduszu powołuje na urząd premier, ale nadzór nad jego pracą sprawuje minister. Według nowych przepisów do uprawnień szefa resortu zdrowia będzie należało także powoływanie i odwoływanie zastępców prezesa, członków rady funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich, a także dyrektorów oddziałów NFZ.

Zastrzeżenia do tych rozwiązań mają jednak eksperci, którzy twierdzą, że oznacza to  całkowite podporządkowanie Funduszu ministrowi zdrowia oraz centralizację zamiast zapowiadanej decentralizacji.

Według  projektu nowelizacji ustawy minister zdrowia będzie również wyznaczał kryteria wyboru ofert obowiązujące w konkursach.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl