W ramach konkursu uczestnicy zostali ocenieni pod względem zawartości strony internetowej i ogólnej jakości komunikacji z mediami.

W sumie wyróżniono 456 emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Odbyło się to podczas Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych 4 i 5 czerwca 2014 w Jachrance, współorganizatorem którego jest "Parkiet". Podczas spotkana omawiano między innymi znaczenie systematycznego udzielania rynkowi transparentnych i wiarygodnych informacji o działalności emitenta.

Grupa Kapitałowa Neuca łączy ponad 20 przedsiębiorstw zatrudniających około 3,5 tysiąca pracowników i współpracowników. Jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków do aptek. Każdego dnia dociera do 10 tysięcy aptek w Polsce. Udział firmy w rynku wynosi około 30 procent.

Strategia Grupy polega na koncentracji na rozwoju podstawowej działalności, którą jest hurtowa dystrybucja farmaceutyków, przy równoczesnym rozwoju synergicznych biznesów, bezpośrednio z nią powiązanych. Należą do nich: zarządzanie własnymi markami produktów farmaceutycznych, tworzenie systemów informatycznych oraz świadczenie specjalistycznych usług reklamowych na rynku ochrony zdrowia. Grupa działa także na rynku usług wydawniczych (wydaje czasopisma "Świat Zdrowia", "Moje Zdrowie", "Magazyn Aptekarski").