Pieniądze otrzyma ośmiu wnioskodawców, są to głównie konsorcja naukowo-przemysłowe, które dołożą do realizacji projektów 32 mln zł ze środków własnych. Projekty, które otrzymają dofinansowanie, dotyczą między innymi prac nad szczepionką nowej generacji przeciwko czerniakowi czy związanych z innowacyjną terapią raka piersi.

Nabór wniosków trwał od maja do lipca 2013 roku. W konkursie złożono 25 wniosków na kwotę 282 mln zł, z czego aż 40 procent stanowił wkład własny przedsiębiorców.

Na projekty badawczo-rozwojowe z branży medycznej i biotechnologicznej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło już ponad 1 mld zł. W roku 2013 uruchomiono program Strategmed z budżetem 800 mln zł, finansujący prace B+R w obszarze chorób cywilizacyjnych i medycyny regeneracyjnej. Innomed to już drugie przedsięwzięcie skierowane wyłącznie do polskich innowatorów z branży medycznej.

Program Innomed jest rezultatem podpisanego w ubiegłym roku porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a podmiotami zrzeszonymi w ramach Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny. Budżet programu wynosi  300 mln zł. Ogłoszenie kolejnego konkursu jest planowane w roku 2014.

Szczegóły i listy rankingowe na stronie programu Innomed