- Dostępność nowych środków może być impulsem do zweryfikowania planów inwestycyjnych firmy -  jest to szansa na zastrzyk bezzwrotnego dofinansowania, którą szkoda zmarnować. Tym bardziej, ze kolejna okazja w postaci środków z nowej perspektywy pojawi się dopiero w 2015 roku– podkreśla Beata Tylman, dyrektor w zespole pomocy publicznej PwC.

Centrum ogłosiło harmonogram konkursów na dotacje, na składanie wniosków w wielu przypadkach pozostały już tylko trzy miesiące.

Budżet całego programu Innomed, realizowanego przez NCBR w latach 2012-2022 wynosi 300 mln zł, z czego udział przedsiębiorstw w budżecie to 35 procent, natomiast pozostała część finansowana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Program sektorowy Innomed ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej. Program jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a grupą przedsiębiorstw stowarzyszonych w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny.

Program jest  skierowany do podmiotów podejmujących działania badawcze i prace  przygotowawcze do wdrożenia wyników badań, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie: poszukiwania nowych leków innowacyjnych, rozwoju innowacyjnych leków i terapii, personalizacji terapii i prewencji a także innowacyjnych technologii produkcji leków generycznych służących podniesieniu konkurencji polskiej gospodarki i zwiększeniu dostępności produktów medycznych.

Zakres wartości dofinansowania projektu to 1-10 mln zł. Czas realizacji projektu to maksymalnie 5 lat. Wnioskodawcami mogą być konsorcja naukowo-przemysłowe oraz przedsiębiorcy (mikro, mali i średni).