NCBiR dofinansował inwestycję jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj: NCBiR: 300 mln zł na nowe technologie w medycynie >>>

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach POIŚ w 2012 roku. Z uwagi na fakt, iż projekty prezentujące wysoki stopień gotowości do realizacji miały większe szanse na otrzymanie dofinansowania, władze Uczelni podjęły decyzję o rozpoczęciu prac inwestycyjnych. Na ten cel SUM przeznaczył ze środków własnych niecałe 11 mln zł.

Budynek Centrum Dydaktycznego został  dobudowany do istniejącego obiektu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ulicy Jagiellońskiej 4 i wyposażony w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zakupiono między innymi ekrany LED, tablicę interaktywną, rzutnik bezprzewodowy, kamery do monitoringu, szafy, stoły i szafki laboratoryjne, digestoria. 

Otrzymane dofinansowanie pozwoli nie tylko na refundację dotychczas poniesionych przez Uczelnię kosztów, ale także na zakup całości planowanego wyposażenia.  Mieszczące się w budynku laboratoria specjalistyczne zostaną zaopatrzone w najnowocześniejszą aparaturę i narzędzia ICT (Information and Communications Technology), w tym tablety, systemy pulpitów dotykowych, ekranów LED, kamer do monitoringu edukacyjnego.

Multimedialna sala seminaryjna umożliwi prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu ICT, w tym  systemu wideokonferencyjnego umożliwiającego przeprowadzanie międzynarodowych lub międzyuczelnianych telekonferencji naukowych, podczas których studenci będą mogli prezentować wyniki swoich badań.