W środę 4 marca  odbyło się posiedzenie Jury preselekcyjnego i Kapituły III edycji konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC.  Szpitale nadesłały bardzo ciekawe projekty, które realizują u siebie. Po długiej dyskusji Jury i Kapituła zdecydowały, że ostatecznego wyboru nominowanych i zwycięzców  ogłosi 10 marca 2020 r.

Konkurs, organizowany przez Wolters Kluwer Polska we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, jest bezpłatny i był dla wszystkich podmiotów leczniczych, które rozwijają praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny i poprawę doświadczenia pacjentów, czyli tzw. Value Based Health Care (VBHC). Zgłoszenia można było składać do 7 lutego 2020 r.

Szpitale i placówki medyczne mogły zgłaszać swoje inicjatywy i projekty w 4 kategoriach:

  • zarządzania jakością
  • zarządzanie kapitałem ludzkim
  • organizacja przyjazna pacjentowi 
  • skuteczna profilaktyka i edukacja.

Czytaj w LEX: Zastosowanie narzędzi jakościowych w zarządzaniu szpitalem >