Prośba dotyczy przekazywania do 12 stycznia 2016 roku danych dotyczących wartości leków refundowanych (w cenach detalicznych netto) oraz wysokości straty poniesionej w wyniku ostatniej przeceny refundowanych produktów leczniczych.

Nowa lista leków refundowanych weszła w życie 1 stycznia 2016 roku. Dla 1335 produktów zawierających 219 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu od 838,08 zł do 1 gr. Dla 1257 produktów spadła dopłata pacjenta – od 873,18 zł do 1 gr. Dla 2007 produktów spadły ceny detaliczne brutto – od 880,15 zł do 1 gr. 

Czytaj: Od 1 stycznia 2016: nowa lista leków refundowanych>>>

Według danych Naczelnej Rady Aptekarskiej straty aptek z powodu obniżania urzędowych cen zbytu refundowanych leków i wyrobów medycznych wyniosły w 2012 roku 90 mln zł, w a w 2013 roku - ponad 59 mln zł. 

Straty wynikają z przecen zapasów magazynowych w związku ze zmianami cen produktów leczniczych w wykazach refundowanych leków, środków spożywczych  specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.   

Informacje o stratach aptek można przekazywać na adres meilowy: nia@nia.org.pl