Położna będzie miała 48 godzin od zgłoszenia szpitala na rozpoczęcie opieki nad dzieckiem.

Czytaj: Śląskie: potrzebna poprawa opieki w ciąży i podczas porodu >>>

Do położnej będą trafiały informacje o imieniu i nazwisku matki, numerze jej PESEL i miejscu zamieszkania oraz godzinie i dacie urodzenia dziecka oraz jego płci. 

Gdyby rodzice dziecka nie byli w stanie wskazać położnej, szpital powinien poinformować o fakcie narodzin właściwy gminny ośrodek pomocy społecznej.

Cały artykuł www.rp.pl