Ministerstwo poinformowało, ze podmioty odpowiedzialne złożyły wnioski o obniżenie cen urzędowych dla leków Ceglar, Valganciclovir Teva, Valhit. W związku z tym w grupie limitowej 116.0, leki przeciwwirusowe – walgancyklowir – postacie do stosowania doustnego po raz kolejny zmienił się limit finansowania oraz dopłata pacjenta – zarówno do tych leków, jak i pozostałych, które są objęte refundacją w jej ramach.

W przypadku leku Valganciclovirum Valcyte, proszek do sporządzania roztworu doustnego, podwyżka wyniesie 107,84 zł, w przypadku leku Valganciclovirum, Valganciclovir Teva - 127,01 zł, a w przypadku leku Valganciclovirum - 589,68 zł. Za leki z tej grupy pacjenci zapłacą 3,20 zł za lek Valhit oraz 25,88 zł – za lek Ceglar.

Resort wyjaśnia, że wzrost dopłat w przypadku obniżenia limitu finansowania ma charakter przejściowy. Wnioskodawcy, czyli firmy farmaceutyczne, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o refundacji mają możliwość składania wniosków o obniżenie urzędowych cen zbytu. Podjęcie takich działań zazwyczaj skutkuje obniżeniem dopłaty pacjentów. Jeżeli nie zachodzi konieczność uzupełnienia danych, wnioski są rozpatrywane do 30 dni.

W grupie 134.0, leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące – leki immunosupresyjne – kwas mykofenolowy i jego pochodne od 1 maja 2017 roku wszedł pierwszy odpowiednik – lek Marelim, który był dostępny dla pacjentów za dopłatą 9,44 zł (dawka 180 mg) oraz 3,20 zł (dawka 360 mg). Wprowadzenie pierwszego odpowiednika spowodowało obniżenie limitu finansowania w grupie limitowej oraz w związku z tym wzrosła dopłata pacjenta do leku Myfortic.
Obecnie – w związku ze złożeniem wniosków o obniżenie cen urzędowych – dla większości leków dostępnych w ramach tej grupy spadła dopłata pacjenta. Dzięki temu od 1 lipca 2017 roku 8 leków będzie dostępnych za 3,20 zł.

W przypadku leku Mycophenolas mofetil nastąpi obniżka w wysokości od 7,89 do  86,70 zł (w zależności od postaci leku). 

Ministerstwo informuje też, że leki Valhit i Valgancyclovir, zgodnie z ich aktualnymi charakterystykami, mogą być stosowane zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

Natomiast lek Valcyte w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego, który może być przepisywany przez lekarzy w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej, będzie bezpłatnie dostarczany przez firmę Roche do szpitali. Wszystkie szpitale zostały poinformowane przez firmę o możliwości darmowego otrzymania leku.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Resort zdrowia przypomina także, ze realizując szeroko pojętą politykę lekową, przykłada bardzo dużą wagę do kwestii skuteczności i bezpieczeństwa refundowanych leków. Każda pozycja na wykazie jest technologią medyczną, której jakość została potwierdzona przez wyczerpujące dowody naukowe. Rozwiązania, które oferowane są pacjentom, spełniają szereg rygorystycznych wymagań oraz standardów – w duchu najnowszych wytycznych światowych HTA i EBM.

Resort przypomina też, że leki generyczne są dopuszczane do stosowania jako odpowiedniki tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w toku badań biorównoważności zostanie wykazane ich tożsame działanie oraz gwarancja uwalniania substancji czynnej w tym samym czasie i w takim samym stężeniu. W Polsce te leki są dopuszczane do obrotu przez prezesa URPL, który wydaje stosowną decyzję w oparciu o szczegółowe raporty na temat ich skuteczności i bezpieczeństwa.

Obejmowanie refundacją kolejnych odpowiedników to działanie systemowe, którego celem jest nie tylko zwiększanie ilości dostępnych opcji terapeutycznych, lecz także tworzenie szerokiego pola naturalnej konkurencji między firmami farmaceutycznymi. Taka sytuacja przełamuje nienaturalne monopole oraz przyczynia się do stymulowania branży farmaceutycznej w kierunku jej szybszego rozwoju. Najważniejsze jest jednak to, że pozwala obejmować refundacją coraz tańsze nowe leki, które działają tak samo jak te, które już są w wykazie – wyjaśnia resort zdrowia. 

Ministerstwo zapewnia także, że dzięki wprowadzaniu odpowiedników maleją wydatki ponoszone przez płatnika publicznego. Każda zaoszczędzona w ten sposób złotówka umożliwia objęcie refundacją nowej technologii medycznej. Budżet NFZ przeznaczony na finansowanie technologii lekowych jest ograniczony, stąd istotne jest racjonalnie gospodarowanie środkami finansowymi i ciągłe ich uwalnianie, które pozwala na objęcie refundacją nowych leków na kolejnych wykazach.

Źródło: www.mz.gov.pl