Zmianę wprowadza obwieszczenie ministra zdrowia z 23 kwietnia 2014 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2014 roku.

Zmiana dotyczy leku stosowanego w ramach programów lekowych i chemioterapii. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia uwagi wnioskodawcy w wykazie nie znajdzie się 1 lek zawierający substancję czynną bosentan (1 kod EAN).

Ministerstwo przypomina, że każdy pacjent powinien być poinformowany przez aptekarza o możliwości nabycia tańszego zamiennika leku, przepisanego przez lekarza. Większość leków posiada swoje tańsze odpowiedniki, które nie powodują żadnej różnicy terapeutycznej. Warto skorzystać z prawa do informacji o tańszym leku.

Pacjentów, którzy są zainteresowani informacjami dotyczącymi możliwości zamiany leków refundowanych na ich tańsze, bezpieczne i skuteczne ministerstwo zaprasza do skorzystania z infolinii. Codziennie w godz. od 8.00 do 20.00 pod numerem 22 123 98 00 farmaceuci udzielają informacji o tańszych odpowiednikach leków refundowanych.