Na liście znalazło się 11 placówek. W Warszawie jest to Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus- Klinika Położnictwa i Ginekologii, w Krakowie – Centrum Medyczne Macierzyństwo oraz Parens Centrum Leczenia Niepłodności, a w Katowicach -  GynCentrum Clinic. Na liście są też dwie placówki z Białegostoku – Centrum Leczenia Niepłodności Małżeńskiej Kriobank oraz Centrum Położniczo-Ginekologiczne Bocian, a także NZOZ Salve Medica z Łodzi, Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, InviMed Europejskie Centrum Macierzyństwa z Gdyni, GMW-Embrio z Opola oraz NZOZ Centrum Medyczne z Bydgoszczy.

Placówki, które były realizatorami programu w 2013 roku, a nie są wymienione na liście, nadal go realizują – zgodnie z zawartymi umowami. Nie kwalifikują one obecnie do udziału w programie ze względu na dużą liczbę par już zarejestrowanych i zakwalifikowanych.

Ministerstwo podkreśla też, że pacjenci zainteresowani udziałem w programie powinni sprawdzić przed planowaną wizytą, czy informacje o wolnych miejscach są nadal aktualne.

Program będzie realizowany do 30 czerwca 2016 roku.

Dane kontaktowe do wszystkich realizatorów znajdują na stronie internetowej www.invitro.gov.pl