Rozporządzenie określa między innymi sposób przeprowadzania wywiadu przez dyspozytora z osobą zgłaszającą wezwanie, zakres potrzebnych informacji, zdobywanych poprzez zadawanie odpowiednich pytań, konieczność utrzymywania stałego kontaktu z osobą dzwoniącą oraz z zespołem ratownictwa, ustalenie priorytetu zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego za pomocą kodów (kod 1 - niezbędny natychmiastowy wyjazd zespołu ratowniczego, kod 2-  niezbędny wyjazd wolnego zespołu ratownictwa medycznego).

Wywiad medyczny jest przeprowadzany z uwzględnieniem algorytmu udostępnionego dyspozytorowi medycznego przez dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, stanowiącego zbiór pytań i rekomendacji. 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem paragrafu 2, ust. 2 (dotyczącego algorytmu przeprowadzania wywiadu), który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 roku.

Wprowadzenie okresu przejściowego wynika z konieczności opracowania zgodnie z aktualną wiedzą oraz wdrożenia algorytmów przeprowadzania wywiadu przez dyspozytora medycznego, a także przeszkolenia dyspozytorów w tym zakresie.
 

www.mz.gov.pl


 Na temat szkolenia dyspozytorów pogotowia czytaj w tekście: WOŚP chce przeszkolić dyspozytorów pogotowia